Aktualności

Dołącz do nas

Zapraszamy do współpracy nauczycieli języka angielskiego

15 Wrzesień 2016
Zapraszamy do współpracy nauczycieli języka angielskiego

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Nauczycieli/lektorów języka angielskiego
 • Absolwentów studiów wyższych na kierunku filologia angielska
 • Studentów ostatniego roku filologii angielskiej
 • Tłumaczy języka angielskiego
 • Osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i zarządzać prestiżową szkołą językową
 • Osób, które posiadają certyfikaty potwierdzające doskonałą znajomość języka angielskiego
 • Osób, które prowadzą już działalność gospodarczą i chcą rozszerzyć swój profil działalności lub poznać tajniki sukcesu w branży edukacyjnej

Jeśli spełniasz przynajmniej jeden z powyższych warunków skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły współpracy. 

W ramach współpracy na podstawie umowy franczyzowej otrzymają Państwo:

 • prawo do używania rozpoznawalnej na rynku edukacyjnym marki J&C SCHOOL, która otrzymała ochronę prawną znaku towarowego wydaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:
  • nauczania języków obcych zarówno z dojazdem do klienta jak i przy użyciu Internetu
  • redagowania tekstów w języku angielskim
  • publikowania tradycyjnych oraz elektronicznych książek i materiałów związanych z nauką języka angielskiego
  • wykonywania tłumaczeń
  • organizowania szkoleń oraz kursów
  • przeprowadzania sprawdzianów edukacyjnych
 • prawo do prowadzenia trzech modeli biznesowych o profilu: nauczania dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej i na każdym etapie zaawansowania, wykonywanie tłumaczeń oraz prowadzenie kursów językowych dla instytucji i organizacji gospodarczych
 • wsparcie:
  • metodyczne (jak skutecznie prowadzić zajęcia, jak skutecznie nauczać) Otrzymają Państwo darmowy dostęp do materiałów edukacyjnych w „strefie nauczyciela”, które pomogą Państwu przygotować się do każdych zajęć. Strefa nauczyciela obejmuje materiały edukacyjne przeznaczone do nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych na poziomie podstawowym, średnim oraz zaawansowanym. Będą mieli Państwo także darmowy dostęp do materiałów przygotowujących do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
  • marketingowe. W ramach wsparcia marketingowego otrzymają Państwo pakiet marketingowy na start, który będzie zawierał wizytówki oraz ulotki. Ponadto, otrzymają Państwo własną stronę internetową, tzw. subdomenę.
  • organizacyjne/logistyczne w zakresie planowania zajęć
  • biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o profilu edukacyjnym
  • rekrutacyjne (w przypadku kiedy będą Państwo chcieli zatrudnić nowych lektorów oferujemy ze swojej strony wsparcie merytoryczne w zakresie polityki kadrowej, tj. procesu rekrutacji i selekcji pracowników jak również wdrożeniu systemu motywacyjnego
 • Całkowitą wyłączność terytorialną
 • Wzory umów z klientami
 • Zupełną autonomię dot. polityki cenowej
 • Know – how prowadzenia biznesu w sektorze edukacji (pakiet szkoleniowy dotyczący między innymi nawiązywania kontaktów z przyszłymi klientami, sposobów promocji firmy na Państwa terenie)
 • Będąc Naszym partnerem biznesowym otrzymują Państwo stałe wsparcie w każdym możliwym obszarze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w zakładce "Franczyza"