Polityka prywatności

Dołącz do nas

Polityka Prywatności J&C SCHOOL

Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony: www.jcschool.pl Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma J&C SCHOOL, ul. K. Kaznowskiego 5/92 25-636 Kielce, NIP 7962686694.

DANE OSOBOWE

 1. W momencie nawiązania kontaktu (poprzez formularz kontaktowany zamieszczony na stronie www.jcschool.pl)  użytkownik ww. strony podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne do nawiązania kontaktu, tj.: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.
 2. Serwis nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.
 3. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas wypełniania formularza są przetwarzane jedynie w celu kontaktu z Administratorem
 4. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić: na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa, w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.

KWESTIE TECHNICZNE

 1. Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas nawiązania kontaktu, adres IP). Dane te wykorzystywane są jedynie w celach technicznych. Dane te nie są już nigdzie gromadzone, nie są tworzone także ich wersje papierowe.
 2.  Pliki cookies są wykorzystywane przez stronę do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron strony www przez użytkowników. Strona nie wykorzystuje plików cookies do gromadzenia danych osobowych.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub korzystania ze strony internetowej, należy skontaktować z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email  centrala@jcschool.pl