Dołącz do nas

SYMULACJA GENEROWANYCH PRZYCHODÓW

Głównym profilem działalności J&C SCHOOL jest organizowanie indywidualnych kursów z języka angielskiego. W ramach tego obszaru działalności, przy założeniu 30 kursantów poziom wygnerowanego miesięcznego przychodu wyniesie 6 000zł (przy 6 godzinach pracy dziennie od poniedziałku do piątku i przy założeniu 50zł/godzinę zajęć).

Obecnie jednak cena za jedną godzinę zajęć wynosi 90zł, co przy tych samych założeniach wygenruje przychód na poziomie 10.800zł miesięcznie. Polityka cenowa jest autonomiczną decyzją naszych franczyzobiorców, my będziemy rekomendować jedynie pewne zakresy cen, które są warunkowane między innymi wielkością miasta, w którym powstanie oddział J&C SCHOOL.

Poza indywidualnymi kursami dodatkowy przychód można wygnerować także z tytułu:

  • kursów dla firm  (jeden kurs, przy jednej godzinie tygodniowo wygeneruje Państwu miesięczny przychód na poziomie 480zł.  Należy zaznaczyć, iż miesięcznie to tylko 4 godziny pracy. Przy około trzech kursach przychód miesięczny wyniesie: 1 440zł. (średni koszt 1 godziny zajęć dla firm wynosi 120zł)
  • usług tłumaczenia tekstów (średnia cena rynkowa za przetłumaczenie 1 strony A4 wynosi 30zł. Przy jednym zleceniu w miesiącu np. na 100 stron przychód wyniesie 3.000zł.

Szacując stopę zwrotu z inwestycji już w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności jest to możliwe. To od Państwa zaangażowania i determinacji zależy przychód, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom jakie Państwu przekażemy sukces jest na wyciągnięcie ręki, dlatego zachęcamy do współpracy.
 

Tabela Symulacja przychodów w pierwszym roku działalności przy założeniu 50zł/godzinę zajęć i 90zł/godzinę zajęć w kolejnych latach prowadzenia działalności*

Wyszczególnienie

Miesięcznie (50zł/godzinę)
 

Rocznie (od września do czerwca)

Miesięcznie (90zł/godzinę zajęć)

Rocznie (od września do czerwca)

Indywidualne kursy językowe 6 000zł 60 000zł 10.800zł 108.000zł
Kursy dla biznesu 1 440 zł 14 400zł 1 440zł 14 400zł
Tłumaczenia 3 000zł 30 000zł 3 000zł 30 000zł
RAZEM 10 440zł 104 400zł 15 240zł 152 400zł

*

  • Powyższa symulacja odnosi się do pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej i została uśredniona dla wszystkich miast. Z Naszego doświadczenia wynika, iż w kolejnych latach dynamika wzrostu przychodów rok do roku wynosi około 35%.
  • Podany wyżej przychód może być znacznie wyższy, jeśli zdecydują się Państwo prowadzić zajęcia także w soboty i w wakacje. Dajemy Państwu w tym zakresie całkowitą autonomię. Z Naszego doświadczenia wynika, iż około 30% uczniów kontynuuje naukę także w trakcie wakacji. Ponadto, można organizować kursy wakacyjne, na które zgłaszają się nowi Klienci.
  • Podana symulacja została także dokonana przy założeniu 50zł za godzinę zajęć w pierwszym roku prowadzenia działalności oraz 90zł/godzinę zajęć w kolejnych latach prowadzenia działalności 
  • Podana symulacja została dokonana przy założeniu pracy tylko jednego lektora i tylko przez 6 godzin pracy dziennine.  Przy większym poziomie zatrudnienia jak rownież przy zwiększeniu liczby godzin pracy dziennie  przychody odpowiednio wzrosną.