Dostosuj firmę do RODO/Szkolenia

Dołącz do nas

Prowadzimy szkolenia pozwalające dostosować procesy przetwarzania danych osobowych w Państwa firmach do nowych wymogów RODO.

Nasza usługa obejmuje:

Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych pozwoli ocenić zgodność działania Państwa firmy z przepisami RODO.  Inwentryzacja polega na zidentyfikowaniu wszystkich procesów i zasobów, gdzie dochodzi do przetwarzania danych. Ocenie zostaną poddane między innymi podstawy do przetwarzania danych osobowych, wdrożona infrastruktura teleinformatyczna, sposoby oraz miejsca przechowywania danych oraz zastosowane zabezpieczenia.  

Po wejściu w życie przepisów RODO do obowiązków administratora danych należy wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń dla  ochrony danych osobowych. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) pozwoli ocenić istniejące w Państwa firmach zagrożenia i następnie dostosować do nich odpowiednie zabezpieczenia. 

DPIA (Data Protection Impact Assessment) to proces, który służy do zapewnienia i wykazania zgodności. Ocena skutków przetwarzania stanowi zarazem istotny element przestrzegania Rozporządzenia, w którym planowane jest bądź ma miejsce przetwarzanie danych obarczone wysokim ryzykiem.

To administrator odpowiada za zapewnienie przeprowadzenia DPIA w swojej organizacji (art. 35 ust. 2 RODO).

Ważne: Zgodnie z przepisami RODO nieprzeprowadzenie DPIA lub też nieprzeprowadzenie jej w należyty sposób lub nieskonsultowanie się z organem nadzorczym w przypadku braku możliwości minimalizacji ryzyka może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 10 mln euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kara wyższa. 

 

Na Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych składać się może wiele wewnętrznych dokumentów, procedur, instrukcji, które pozwalają dostosować procesy przetwarzania danych osobowych do obowiązujących przepisów RODO. Do takich dokumentów wewnętrznych organizacji zaliczyć można między innymi:

 • Rejestr czynności przetwarzania (dot. administratora)
 • Rejestr kategorii przetwarzania (dot. procesora)
 • DPIA
 • Zasady ochrony danych dla pracowników 
 • Zasady retenecji danych 
 • Zasady realizacji klauzul 
 • Zasady realizacji praw osób, których danych dotyczą 
 • Zasady postępowania w razie naruszeń, wystąpienia incydentów 
 • Ewidencje naruszeń 

Obowiązkiem administratora danych osobowych jest stosowanie następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 • zasada legalności 
 • zasada celowości
 • zasada adekwatności
 • zasada merytorycznej poprawności 
 • zasada czasowości
 • zasada integralności i poufności danych
 • zasada rozliczalności
 • zasada przejrzystości

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przyznaje następujące prawa osobom, których dane dotyczą:

 • prawo dostępu do danych 
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

Nasze szkolenia pozwolą Twojej firmie zbudować efektywny system bezpieczeństwa danych osobowych i dostosować go do obowiązujących wymogów RODO.

Korzyści jakie osiągniesz dostosowując firmę do RODO

Brak kar finansowych
(które mogą osiągnąć nawet 20 mln euro)
Bezpieczeństwo danych osobowych Twoich Klientów
Poprawa wizerunku Twojej firmy na rynku
Wzrost zaufania Klientów
Wzrost wiarygodności Twojej firmy


Dostosuj swoją firmę do RODO. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty.


J&C School

ul. K. Kaznowskiego 5/92

25-636 Kielce

NIP: 7962686694

+48 509 110 134

Napisz do nas

Skontaktujemy się z tobą jak najszybciej