Dołącz do nas

Nasza szkoła prowadzi zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach w domu lub miejscu pracy naszych klientów, dzięki takiemu modelowi biznesowymi nie musimy ponosić żadnych kosztów związanych między innymi z wynajmem, adaptacją oraz wyposażeniem lokali/sal lekcyjnych. Nie musimy ponosić także kosztów związanych np. z opłatami za media. Firmę mogą Państwo zarejestrować pod swoim adresem zameldowania, przez co znacznie ograniczają się koszty inwestycyjne oraz stałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszt rozpoczęcia działalności gospodarczej na podstawie umowy franczyzowej z J&C SCHOOL dzielony jest pomiędzy centralą a Naszym partnerem (franczyzobiorcą) w zakresie:

Pomoc centrali – otrzymują Państwo:

  • Pakiet marketingowy na start (m.in. wizytówki, ulotki, gadżety reklamowe, oznakowanie samochodu, etc.)
  • Materiały edukacyjne (strefa nauczyciela)  - wyłączny dostęp do materiałów edukacyjnych oraz zestaw podręczników, repetytoriów, które będą pomocne w przygotowaniu się do zajęć

Wkład własny (franczyzobiorca):

  • Pokrycie jednorazowej opłaty za wykup licencji oraz uiszczanie stałej (miesięcznej) opłaty franczyzowej (kwoty te zależne są od wielkości miasta, w którym będzie prowadzony oddział szkoły. Opłata licencyjna może zostać rozłożona na raty. 

 

Wielkość miasta, w którym będzie prowadzony oddział J&C SCHOOL (liczba mieszkańców) Kwota za wykup licencji (jednorazowa) - brutto Miesięczna opłata (brutto)
do 50 tys. 9 000zł 500zł
od 50 do 100 tys. 9 000zł 700zł
od 100 do 150 tys. 10 000zł 700zł
od 150 do 200 tys. 10 000zł 900zł
od 200 tys. - 10 000zł 900zł

UWAGA! Przez okres dwóch pierwszych miesięcy od uruchomienia oddziału J&C SCHOOL nasz partner bieznesowy (franczyzobiorca) jest zwolniony z opłaty miesięcznej. Przez okres wakacyjny (lipiec i sierpień) wysokość opłaty miesięcznej jest obniżona o 50%.