Potencjał rynku edykacyjnego

Dołącz do nas

Rynek edukacyjny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie rola prywatnych szkół językowych oferujących zajęcia indywidualne, takie jak J&C SCHOOL. Jak wynika z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych na zajęcia indywidualne z języków obcych uczęszcza znacznie więcej uczniów niż na zajęcia grupowe. Z danych opublikowanych w 2014 roku wynika, iż odsetek uczniów z pierwszej klasy gimnazjum deklarujących uczęszczanie na zajęcia indywidualne wyniósł 18% wobec nieco ponad 7% uczniów uczęszczających na zajęcia grupowe. Taki sam trend zaobserwowano również wśród uczniów szkół podstawowych. (patrz wykres 1)

Wykres 1. Odsetek uczniów uczęszczających na zindywidualizowane zajęcia językowe vs kursy grupowe

Źródło: Opracowanie na podstawie: Język angielski w gimnazjum, Raport Tematyczny z badania, Raport cząstkowy z I etapu
Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014

 

Potencjał na rynku indywidualnych zajęć językowych

„Od kilku lat obserwuję na rynku edukacyjnym wzrost popytu na zajęcia indywidualne. Zajęcia indywidualne mają wiele zalet. Przede wszystkim jest to nauka one 2 one (jeden na jeden), co pozwala na łatwiejszy kontakt między nauczycielem a uczniem. Ponadto, zajęcia indywidualne znacznie przyspieszą cały proces nauki języka obcego. W Naszej szkole, jesteśmy w stanie przerobić w ciągu około 6 miesięcy materiał z dwóch lat szkoły. To bardzo duża różnica.

To co ważne, popyt na usługi tego typu w Naszej szkole rośnie  w tempie około 25% rok do roku. Wynika to z wielu czynników. Przede wszystkim rodzice oraz uczniowie zdali sobie sprawę, że umiejętność posługiwania się językiem angielskim w dzisiejszych czasach to całkowita podstawa. Rynek pracy wymusza doskonałą jego znajomość. Trudno jest znaleźć dobrze płatną pracę bez płynnego posługiwania się j. angielskim. Wielu Naszych Klientów to pracownicy dużych korporacji, od których wymaga się umiejętności językowych na bardzo wysokim poziomie. Kolejnym czynnikiem jest wzrost zamożności społeczeństwa. Rodziców dzisiaj stać jest na przeznaczenie nawet kilkuset złotych miesięczne na naukę języka angielskiego.  Prognozuję, iż w najbliższych latach popyt na indywidualne lekcje jeszcze wzrośnie".

Justyna Chamerska,
Właściciel i manager ds. rozwoju sieci franczyzowej J&C SCHOOL