Dołącz do nas

SYMULACJA GENEROWANYCH PRZYCHODÓW

Głównym profilem działalności J&C SCHOOL jest organizowanie indywidualnych kursów z języka angielskiego. W ramach tego obszaru działalności, przy założeniu 30 kursantów poziom wygnerowanego miesięcznego przychodu wyniesie 6 000zł (przy 6 godzinach pracy dziennie od poniedziałku do piątku i przy założeniu 50zł/godzinę zajęć).

Polityka cenowa jest autonomiczną decyzją naszych franczyzobiorców, my będziemy rekomendować jedynie pewne zakresy cen, które są warunkowane między innymi wielkością miasta, w którym powstanie oddział J&C SCHOOL.

Poza indywidualnymi kursami dodatkowy przychód można wygnerować także z tytułu:

  • kursów dla firm  (jeden kurs, przy jednej godzinie tygodniowo wygeneruje Państwu miesięczny przychód na poziomie 480zł.  Należy zaznaczyć, iż miesięcznie to tylko 4 godziny pracy. Przy około trzech kursach przychód miesięczny wyniesie: 1 440zł. (średni koszt 1 godziny zajęć dla firm wynosi 120zł)
  • usług tłumaczenia tekstów (średnia cena rynkowa za przetłumaczenie 1 strony A4 wynosi 30zł. Przy jednym zleceniu w miesiącu np. na 100 stron przychód wyniesie 3.000zł.

Szacując stopę zwrotu z inwestycji już w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności jest to możliwe. To od Państwa zaangażowania i determinacji zależy przychód, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom jakie Państwu przekażemy sukces jest na wyciągnięcie ręki, dlatego zachęcamy do współpracy.
 

Tabela Symulacja przychodów w pierwszym roku działalności przy założeniu 50zł/godzinę zajęć i 90zł/godzinę zajęć w kolejnych latach prowadzenia działalności*

Wyszczególnienie

Miesięcznie (50zł/godzinę)
 

Rocznie (od września do czerwca)

Miesięcznie (90zł/godzinę zajęć)

Rocznie (od września do czerwca)

Indywidualne kursy językowe 6 000zł 60 000zł 10.800zł 108.000zł
Kursy dla biznesu 1 440 zł 14 400zł 1 440zł 14 400zł
Tłumaczenia 3 000zł 30 000zł 3 000zł 30 000zł
RAZEM 10 440zł 104 400zł 15 240zł 152 400zł

*

  • Powyższa symulacja odnosi się do pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej i została uśredniona dla wszystkich miast. Z Naszego doświadczenia wynika, iż w kolejnych latach dynamika wzrostu przychodów rok do roku wynosi około 35%.
  • Podany wyżej przychód może być znacznie wyższy, jeśli zdecydują się Państwo prowadzić zajęcia także w soboty i w wakacje. Dajemy Państwu w tym zakresie całkowitą autonomię. Z Naszego doświadczenia wynika, iż około 30% uczniów kontynuuje naukę także w trakcie wakacji. Ponadto, można organizować kursy wakacyjne, na które zgłaszają się nowi Klienci.
  • Podana symulacja została także dokonana przy założeniu 50zł za godzinę zajęć w pierwszym roku prowadzenia działalności oraz 90zł/godzinę zajęć w kolejnych latach prowadzenia działalności 
  • Podana symulacja została dokonana przy założeniu pracy tylko jednego lektora i tylko przez 6 godzin pracy dziennine.  Przy większym poziomie zatrudnienia jak rownież przy zwiększeniu liczby godzin pracy dziennie  przychody odpowiednio wzrosną.