Strategia rozwoju

Dołącz do nas

Cel

Kontynuowanie ekspansji terytorialnej i rozwój sieci szkół językowych w Polsce

Misja

Tworzenie wysokiej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym poszanowaniu praw pracowniczych oraz partnerów biznesowych, wdrażanie zarządzania organizacją opartą na modelu współpracy biznesowej oraz wdrażanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

 

Strategia rozwoju  J&C SCHOOL

 
 

Źródło: Strategia rozwoju J&C SCHOOL.